Риси нової моделі економіки - Світова економіка: структура та загальні тенденції формування

^ Риси нової моделі економіки

 1. Відсутність економічного та політичного антогонізму (відсутність таких суперечностей, які не

можна вирішити або які вирішуються кривавими війнами.

 1. Відсутність конфронтації (прямої боротьби між блоками, країнами)

 2. Взаємозалежність усіх елементів системи

 3. Дуже динамічна трансформація усіх елементів системи.


На сьогоднішній день існує 2 точки зору:

 1. Сьогоднішня світова економіка дійсно не біполярна, але США - гегемон, одностайний лідер, єдина супердержава, що регулює та контролює більшість світових процесів.

 2. США - не єдиний, але наймогутніший полюс. Світова економіка об'єднує декілька центрів сили.

1 модель:

Проголошує, що світова економіка динамічно розвивається. Імпульси, що йдуть з центру не периферійні.

2 модель:

Ця точка зору пояснює динамічне зростання, як тісну взаємодію усіх центрів.


Центр силиСША

ЕС

НІК

Японія


Світовий ринковий розвиток

^ Сучасна модель економіки

СЕЦентр сили

Інші промислові країни

Перхідні країни

Країни, що розвиваютьсяЛокомотиви зростання

Країни, які не ввійшли в 1 блок

Пост радянський блок

За виключенням НІК

^ Характерні ознаки моделі з "центрами сили"

 1. Глобальна трансформація взаємозв'язків:

 1. Політичних;

 2. Економічних;

 3. Соціальної сфери;

 4. Способу життя;

 5. Масової свідомості.

 1. Імпульс підняття рівня світової економіки — це синтез імпульсів, що породжують "центр сили", а також вторинні імпульси, що народжуються в інших країнах.

 2. Формування загальних спільних цінностей:

Система світової економіки є складною системою, її, як і будь-яку систему, визначають два аспекти:

Матеріальні блага, багатства розподілені нерівномірно. Якщо втратимо США, Японію, Німеччину - то це всього 9% світового населення, але 50% світового виробництва, 33% світового купівельної спроможності.

Таким чином ми можемо виділити окремі група лідерів світової економіки.

Світова економіка не могла б існувати без світового порядку.Основні суб'єкти світової економіки:

 1. Національні господарства;

 2. Транснаціональні корпорації;

 3. Міжнародні інтеграційні об'єднання.


Критерії розподілу:

 1. Рівень економічного розвитку;

 2. Соціальна структура;

 3. Типи економічного розвитку;

 4. Характер зовнішньо-економічних зв'язків.

Існує декілька класифікацій групи країн, що входить до світової економіки:

 1. Поділяє світ на 3 світи:

 1. Світ промислово-розвинутих країн;

 2. Світ країн, що переходять від адміністративно-командної ек.

 3. Країни, що розвиваються.

 1. Класифікація ООН:

 1. Промислово-розвинені країни з ринковою економікою;

 2. Перехідні країни, країни з адміністративно-командною економікою;

 3. Країни, що розвиваються.

 1. Ідеологічна:

 1. Країни півночі ( всі країни півн. Європи і з перехідною ек. і промислово-розвинуті)

 2. Країни півдня ( країни півдня, країни, що розвиваються + країни Азії + Китай + В'єтнам)

 1. За типом індустріального розвитку:

 1. Постіндустріальні країни (США)

 2. Індустріальні (Росія,Україна,Італія,Іспанія)

 3. Доіндустріальні (Азія, Африка)
1859202945092656.html
1859332656458452.html
1859415877397340.html
1859477169397551.html
1859555261230038.html